Return to the Contemporary Literature Press website.
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă
Bucureşti, 18 septembrie 2011

Contemporary Literature Press,
sub auspiciile Universităţii din Bucureşti,
în colaborare cu British Council şi Institutul Cultural Român,

Anunță publicarea cărții

Shakespeare Criticism,
trei volume, editate de C. G. Sandulescu şi Lidia Vianu

ISBN 978-606-8366-06-7; 978-606-8366-07-4; 978-606-8366-09-8.

Singura editură online a Universității din Bucureşti, Contemporary Literature Press, îşi propune, cu această nouă carte, să continue procesul de recuperare a realizărilor trecute ale anglisticii româneşti, pe care l-a început deja mai demult.

Ca foarte multe dintre lucrurile cu care se mândreşte Catedra de Engleză din Bucureşti, Shakespeare Criticism este o carte inițiată şi alcătuită de Profesorul Leon Levițchi, care a ales el însuşi nu numai textele dar şi câțiva traducători (câte unul pentru fiecare secol). Avem de-a face cu o Ediție specială, menită, atunci, în 1964, să marcheze 400 de ani de la naşterea lui William Shakespeare.

Această carte, pe care o reedităm în trei volume în facsimil, include critică despre opera lui Shakespeare din secolele XVIII, XIX şi XX, din Anglia, Statele Unite şi România. (Volumul tipărit pe hârtie era mult mai mare, cuprinzând şi critici reprezentative din multe alte țări. Am renunțat la restul textelor din lipsă de spațiu.) Printre autorii ale căror texte despre Shakespeare au fost alese de Leon Levițchi se numără: Ben Jonson, John Milton, Alexander Pope, Dr. Samuel Johnson, Charles Lamb, A. Quiller-Couch, G. Wilson-Knight, Arnold Kettle, Ralph Waldo Emerson, Cezar Bolliac, B.P. Hasdeu, M. Eminescu, I.L. Caragiale, Liviu Rebreanu, N. Iorga, Camil Petrescu, Leon Levițchi, Tudor Vianu.

Alături de Dicționarul Român-Englez (1974), cea mai cuprinzătoare Gramatică a Limbii Engleze (1962) scrisă în limba română până în prezent, Manualul Traducătorului (1975), precum şi traducerea tuturor pieselor lui Shakespeare în limba română, Shakespeare Criticism (1964) este un proiect major, pe care şi l-a propus Leon Levițchi şi pe care l-a realizat ca pe toate celelalte la modul superlativ.

Contemporary Literature Press este o editură care îşi propune să sprijine studiul limbii engleze prin literatură. Prin urmare, publicarea acestui volum omagial Shakespeare alcătuit de Levițchi nu putea să fie trecut cu vederea.


Volumul Shakespeare Criticism poate fi consultat şi descărcat începând de la data de 18 septembrie 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/shakespeare-criticism.html


Contemporary Literature Press, www.editura.mttlc.ro publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm scrieți la lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Vizitaţi-ne pe Facebook

Press Release
Bucharest, 18 September 2011

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in permanent conjunction
with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

Shakespeare Criticism,
three volumes, edited by C. G. Sandulescu and Lidia Vianu

ISBN 978-606-8366-06-7; 978-606-8366-07-4; 978-606-8366-09-8.

As the only online Publishing House of Bucharest University, Contemporary Literature Press is trying with this new volume to retrieve the past achievements of Romanian English Studies.

Like many of the things done by the Bucharest English Department, the book Shakespeare Criticism was from the start initiated and then put together by Professor Leon Levițchi, who recruited several translators to do the job, one different translator for each century. It was a special Edition, marking at the time 400 years since 1564, the year William Shakespeare was born.

This book, here reissued in three volumes of facsimile, includes criticism of Shakespeare’s work during the 18th, 19th and 20th Centuries, in Britain, the United States, and Romania. (The printed volume was much bigger, carrying representative criticism of many other countries. All that we have deliberately left out, for reasons of space.) Among the writers whose texts on Shakespeare Leon Levițchi selected are: Ben Jonson, John Milton, Alexander Pope, Dr. Samuel Johnson, Charles Lamb, A. Quiller-Couch, G. Wilson-Knight, Arnold Kettle, Ralph Waldo Emerson, Cezar Bolliac, B.P. Hasdeu, M. Eminescu, I.L. Caragiale, Liviu Rebreanu, N. Iorga, Camil Petrescu, Leon Levițchi, Tudor Vianu.

Together with the English-Romanian Dictionary (1974), the most comprehensive English Grammar (1962) in the Romanian language so far, the Translator’s Manual (1975), and all Shakespeare’s plays translated into Romanian, Shakespeare Criticism (1964) is a major project that Leon Levițchi set out to accomplish and brought to successful completion.

Since Contemporary Literature Press is a publishing house aiming at the study of the English language by means of literature, the publication of Levițchi’s homage to Shakespeare could hardly have been overlooked.


Shakespeare Criticism is available for consultation and downloading as from 18 September 2011 on the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/shakespeare-criticism.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the Publisher lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Visit our Facebook page

Contact us at lidiavianu@yahoo.com | Visit our Facebook page

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.