Return to the Contemporary Literature Press website
Contemporary Literature Press
Comunicat de Presă
Bucureşti, 18 iunie 2011

Editura pentru Literatură Contemporană,
sub auspiciile Universităţii din Bucureşti,
în colaborare cu Consiliul Britanic şi Institutul Cultural Român,

Anunță publicarea volumului

GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

editie în facsimil, redactată de C. George Sandulescu și Lidia Vianu,
(ISBN 978-606-92388-3-7)

Editura pentru Literatură Contemporană re-editează în facsimil, sub coordonarea lui C. George Sandulescu, Gramatica limbii engleze, publicată de Editura Didactică și Pedagogică în anul 1962. Ediția va avea în acest format nouă volume, dintre care îl publicăm acum pe ultimul.

Cartea de față este o gramatică tradițională. Explicațiile sunt făcute pentru a lămuri în egală măsură pe toată lumea, specialiști sau nespecialiști. Utilitatea ei este în primul rând practică. Cea mai importantă însușire a acestei abordări teoretice este că EXPLICĂ subtilități de cunoaștere avansată a limbii așa cum nu poate face nici un alt fel de gramatică. Cel care o va citi va găsi în ea un imens material de limbă, ilustrări ale explicațiilor cu fraze din clasicii literaturii engleze, pe care autorii le-au căutat cu migală. Ce e important la acest volum de gramatică, deopotrivă teoretic și aplicat, este tocmai faptul că pune accentul pe text, pe usage, pe învățarea limbii engleze.

Coordonatorul acestei ediții, Profesorul C. George Sandulescu, a fost unul dintre autorii Gramaticii, în anii când era asistent la Catedră. El a fost studentul și apoi colegul Profesorului Levițchi, care a coordonat ediția din 1962 a cărții, cunoscută pe atunci sub numele de Gramatica Catedrei.

Volumul GRAMATICA LIMBII ENGLEZE poate fi consultat și descărcat începând cu data de 18 iunie 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/gramatica-catedrei.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesaţi Website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresaţi-vă Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

 

Editura pentru literatură contemporană

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Press Release
Bucharest, 18 June 2011

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in permanent conjunction
with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of

GRAMATICA LIMBII ENGLEZE

edited in facsimile by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,
(ISBN 978-606-92388-2-0).

Contemporary Literature Press reissues in facsimile the volume Gramatica limbii engleze, initially published in Bucharest by Editura Didactică și Pedagogică in 1962. The new issue of the book will consist of nine volumes. The first to be published here is Volume Nine, the last one.

The present book is a traditional Grammar book. The explanations are meant to be understood by both specialists and non-specialists. It has mainly a practical purpose: its greatest quality is that it EXPLAINS advanced language subtleties in a way no other type of grammar can do. Those who read it will find, after the explanations it contains, a large number of illustrations from classics of English Literature, all selected with great care by the authors. The strong point of this grammar book is precisely its focus on the text, on usage, on the study of English.

This re-issue of the first edition is coordinated by Professor C. George Sandulescu, who was actually one of its authors, as he was teaching at Bucharest University at the time. He had been the student, then the colleague of Professor Levițchi, who coordinated the 1962 issue, then known as the Department Grammar.

GRAMATICA LIMBII ENGLEZE is available for consultation and downloading as from 18 June 2011, at the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/gramatica-catedrei.html


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidiavianu@yahoo.com.

 

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Contact us at lidiavianu@yahoo.com

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.