Contemporary Literature Press
Press Release
Bucharest, 11 February 2011

Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in permanent conjunction
with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of the third volume
of the Noica Anthology entitled

Rostirea românească de la Eminescu cetire
by Constantin Noica,

edited by C.George Sandulescu
(119 pages, ISBN 978-606-92387-9-0).

Noica was a mass phenomenon: he had the force to pass to several generations of young people the virus of philosophising.

The third volume of the Noica Anthology focuses on the major cause Noica embraced after his prison years. He embarked upon building a thinking method of his own, which relied on the Logos, the word, or what, in Romanian, would best be called with his favourite term, rostire. The source and proof of his thinking was Eminescu, with whom he entered in a life-long symbiosis, the subtle roots of which the present volume tries to reveal. One thing is certain: Eminescu is more than a poet here. He is a thinker whom Noica expands upon, explains, revalues and brings to life again in his work. Hence, the EminescuNoica hybrid.

The volume opens with a Preamble which introduces Eminescu in Noica’s words, as “the complete being”, the always present and le mal connu. It continues with an introduction entitled EminescuNoica: Axiological Linguistics, in which C. George Sandulescu, the editor of the book, finds the deep communication channel between the two.

The body of the book begins with Noica’s appeal to put all the Eminescu manuscripts at the disposal of everybody. A large part of the book is devoted to infinity: as the idea appears in the Logos of Eminescu, and in the shapes imagined by Brancusi. What the philosopher himself chooses as his thinking tool is rostirea românească. That means the use of Romanian words in an explanation of an area that body or language will never ever touch, yet will never desist from probing. The book ends, therefore, with Noica’s own explanation of the relation between rost and rostire (both from the Latin rostrum).

There are also several Appendices. The first Appendix gives the sources of the excerpts taken from texts written by Noica at various points in his life, and published as an Introduction to the Princeps Edition of the Eminescu Manuscripts. Last but not least, the volume closes with ten hermeneutic questions, which contain in themselves all the answers to all the questions raised in the whole book.

This volume is available for consultation and downloading as from 11 February 2011 on the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/noica.rostirea-romaneasca.html

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at www.editura.mttlc.ro. For comments or suggestions, please contact the publisher lidiavianu@yahoo.com.

 

Noica Anthology
1. Doing Time
2. General Philosophy
3. Rostirea românească de la Eminescu cetire

Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Modern Texts in Translation

Contact Us

Comunicat de Presă
Bucureşti, 11 februarie 2011

Editura pentru Literatură Contemporană,
sub auspiciile Universităţii din Bucureşti,
în colaborare cu Consiliul Britanic şi Institutul Cultural Român,

Anunţă publicarea celui de-al treilea volum
din Antologia Noica intitulat

Rostirea românească de la Eminescu cetire
de Constantin NOICA,

editat de C. George Sandulescu
(119 pagini, ISBN 978-606-92387-9-0).

Noica e un fenomen în sine. El a transmis câtorva generații nevoia de a filozofa. Volumul al treilea al Antologiei Noica e o mărturie a luptei intelectuale a filosofului cu regimul, după ce a ieșit din închisoare.

Construindu-și de unul singur o metodă de gândire, Noica a descoperit rostirea. A început prin a cerceta Caietele lui Eminescu, și a ajuns cu acesta la o alianță de-o viață, de unde și ideea unui EminescuNoica, formulată de editor. Filosoful a făcut din poet cauza lui de căpătâi. De ce și cum, cititorul va descoperi singur în acest volum. Doar un lucru trebuie spus: Eminescu nu este văzut aici ca poet și atât. Noica îl privește, îl explică, îl înțelege ca gânditor.

Preambulul Volumului Trei începe cu Eminescu așa cum îl vede Noica: “omul deplin”, veșnic prezent, dar, din păcate, până în ziua de azi, le mal connu. Urmează introducerea EminescuNoica: Axiological Linguistics, semnată de editorul cărții, C. George Sandulescu – unde este clarificată legătura secretă dintre cei doi. Cititorul găsește aici canalul de comunicare dintre limbaj și filsosofie la Noica, încă nediscutat de alți exegeți din perspectiva aceasta. Este vorba de o perspectivă care ia în considerare nu numai cuvântul ori ideea, ci și gândul de cândva al cronicarului Miron Costin: „nu sunt vremile subt cârma omului, ci bietul om subt vremi”...

Volumul propriu zis începe cu pledoaria filosofului că ar trebui, ar fi de fapt esențial, să avem cu toții acces la Caietele Eminescu. Pentru Noica, poetul român este dureros de prezent printre noi. Infinit și infinitate sunt idei care îi leagă pe Eminescu și Brâncuși. Amândoi îi apar filosofului ca inteligențe ce au înțeles universul așa cum prea puțini dintre noi o putem face, și care au încercat din răsputeri să împărtășească viziunea lor, prin cuvânt sau prin sculptură. Noica își alege ca temă Rostirea Românească. Acesta este, așadar, motivul pentru care volumul se încheie cu textele lui Noica despre rost și rostire (amândouă provenind din latinescul rostrum).

Cartea are trei Apendice. Primul identifică sursa citatelor ce alcătuiesc introducerea semnată de Noica la Ediția Princeps a Manuscriselor Eminescu. Aceste texte au fost scrise de filosof nu dintr-o suflare, ci pe tot parcursul vieții lui. Pe ultima pagină găsim zece întrebări hermeneutice, proproziții care conțin de fapt în ele răspunsurile la toate semnele de întrebare ridicate de acest volum.

Tot volumul poate fi consultat şi descărcat începând cu data de 11 februarie 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/noica.rostirea-romaneasca.html


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesaţi Website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresaţi-vă Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

 

Antologia Noica
1. Doing Time
2. General Philosophy
3. Rostirea românească de la Eminescu cetire

Editura pentru literatură contemporană

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact Us

Contact us at lidiavianu@yahoo.com

Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.


NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please let us know at the email address above.