Contemporary Literature Press

Press Release
Bucharest, 1 February 2011

Contemporary Literature Press, under The University of Bucharest, in permanent conjunction with The British Council, and The Romanian Cultural Institute,

Announces the publication of the second volume
of the Noica Anthology entitled

General Philosophy
by Constantin Noica,

edited by C.George Sandulescu (150 pages, ISBN 978-606-92387-6).

Part one of the volume consists of exercepts taken out of the books the philosopher wrote beginning with the year 1934 until the year 1949 (when he was assigned obligatory domicile): Mathesis, De Caelo and Philosophical Journal. It begins with an article he published in a Romanian newspaper in 1934, Death of the Tomorrow Man. The Editor's ForeWord is immediately followed by a text written by Jaqueline de Romilly, Membre de l'Académie Française, which refers to the philosopher with the words "Du chemin de la vérité"...

Part Two focuses on the major books Noica wrote and published after he had been let out of prison in 1964: Six Maladies of the Contemporary Spirit and The Becoming within Being.

This book ends with a talk Noica gave to high-school pupils in Bucharest in 1986, the year before his death. After that comes and extract from The Observer Weekend Review of 18 May 1961: it includes Noica among the six political prisoners in favour of whom a world campaign, Appeal for Amnesty, was launched in London in 1961 by The Observer itself.

This volume is available for consultation and downloading as from 1 February 2011 on the following internet address:

http://editura.mttlc.ro/noica.general-philosophy.html.

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at www.editura.mttlc.ro. For comments or suggestions, please contact the publisher lidiavianu@yahoo.com.

 

Noica Anthology Volume One:
Doing Time


Contemporary Literature Press

Translation Café
eZine of Contemporary Texts in Translation

Contact Us

Comunicat de Presă
Bucureşti, 1 februarie 2011

Editura pentru Literatură Contemporană, sub auspiciile Universităţii din Bucureşti, în colaborare cu Consiliul Britanic şi Institutul Cultural Român, —

Anunţă publicarea celui de-al doilea volum
din Antologia Noica intitulat

General Philosophy
de Constantin NOICA,

editat de C. George Sandulescu (150 pagini, ISBN 978-606-92387-6).

În prima parte sunt publicate în traducerea engleză a editorului, C. George Sandulescu, fragmente din cărţile scrise de filosof din anul 1934 până în anul 1949 (când i s-a dat domiciliu obligatoriu): Mathesis, De Caelo şi Jurnal Filosofic. Volumul începe cu articolul Moartea omului de mâine, publicat în ziarul Criterion în 1934. În introducerea volumului, imediat după eseul editorului, Jacqueline de Romilly, Membre de l’Académie Française, evocă personalitatea filosofului, în „Du chemin de la vérité”...

Partea a doua se ocupă de cărţile scrise şi publicate după ce Noica a ieşit din închisoare în 1964: Şase maladii ale spiritului contemporan şi Devenirea întru fiinţă.

Volumul se încheie cu două elemente foarte semnificative: (1) transcrierea unei conferinţe ţinute de C. Noica în faţa elevilor unui liceu bucureştean în anul 1986, cu un an înaintea morţii; (2) un extras din The Observer Weekend Review din 18 mai 1961, care îl include şi pe Noica printre cei şase prizonieri politici discutaţi. Aceştia au făcut obiectul Apelului la Amnistie din 1961 al aceluiaşi ziar londonez.

Tot volumul poate fi consultat şi descărcat începând cu data de 1 februarie 2011 la adresa de internet:

http://editura.mttlc.ro/noica.general-philosophy.html

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesaţi Website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât şi în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm adresaţi-vă Editurii, lidiavianu@yahoo.com.

 

Antologia Noica, volumul 1:
Doing Time


Editura pentru literatură contemporană

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact Us

Contact us at lidiavianu@yahoo.com


Copyright ©2011 MTTLC All rights reserved.