Poesis

Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union 2015

Parallel Texts. English and Romanian
Translated into English by Leah Fritz and Lidia Vianu

Edited by Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union 2015

 

The Scheherazades of Transition

            Communism in Romania was dead and gone about 25 years ago, plus or minus. For communism never dies in a day. If it ever dies... We can safely talk about a new generation of poets, young, uninhibited, free from censorship of any kind—of the communist one, but not only. As far as poetry is concerned, Romania has crossed the desert, and has reached what the legend calls the Promised Land. This anthology is not concerned with how the young poets feel in their Brave New World.
           Contemporary Literature Press is publishing Poesis, the 2015 Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union, in the hope of offering readers an image of the quarter of the century that has elapsed. It will appeal to all those interested in the 1001 ways in which Romania has changed—because Romanian minds have changed indeed. Poesis is an X–ray of that change. The 31 poets chosen by the Romanian Writers' Union are the scheherazades of transition.
              Most of the poems in this book—published as parallel texts—have been translated into English by an Anglo–American writer, Leah Fritz, and a Romanian one, Lidia Vianu. Some were written in English from the start: this was the case with Romanian poets lately.
           Each and every poem is, to quote Matei Vișniec, 'a shrug to eternity'.
          Read  Poesis as a possible key to understanding where Romania is coming from, and how History has been treating her. Poets may qualify as guides, if we are to believe Ioan Es Pop when he writes here: 'History is the poem of the victors. Poetry is the story of the vanquished.'

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union 2015

Back to Literature Studies

 

 

Șeherezadele tranziției

          România nu mai este comunistă de vreo 25 de ani, aproximativ. Comunismul, însă, nu moare dintr–odată. Dacă moare... A apărut o generație nouă de poeți, tineri, dezinvolți, liberi de cenzura de toate felurile—comunistă și nu numai. În ceea ce privește poezia, România a terminat de traversat deșertul, și a ajuns, într–un fel, la Țara Făgăduinței. Dar antologia noastră nu se ocupă de ce fac azi poeții tineri în Minunata lor Lume Nouă.
          Contemporary Literature Press publică  Poesis,  Antologia de poezie a Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2015, în dorința de a oferi o imagine a acestui sfert de secol care tocmai s–a scurs. El cuprinde cele 1001 de lucruri care s–au schimbat în România—pentru că înțelegerea românilor s–a modificat, cu siguranță. Poesis este o radiografie a schimbării. Cei 31 de poeți aleși de Uniunea Scriitorilor sunt chiar șeherezadele tranziției.
          Majoritatea poemelor care apar în această carte sunt texte paralele. Ele au fost traduse de Leah Fritz, scriitoare anglo–americană, și de Lidia Vianu, scriitoare din România. Câteva au fost scrise direct în limba engleză, lucru care se întâmplă din ce în ce mai des la poeții români de la o vreme încoace.
          Poemele acestea sunt o "veșnică ridicare din umeri", cum zice Matei Vișniec.
          Citiți Poesis, dacă vreți să înțelegeți România și relația ei cu istoria. Poeții sunt cele mai bune călăuze, pentru că, așa cum ne spune Ioan Es Pop, "istoria este poezia învingătorilor, iar poezia—istoria celor învinși."

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Poetry Anthology of the Romanian Writers' Union 2015

Back to Literature Studies