Lidia Vianu Translates.

Angela Baciu. Charli. Rue Sainte–Catherine 34

Parallel Texts. English and Romanian
Edited by Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu Translates. Angela Baciu. Charli. Rue Sainte–Catherine 34.

 

            The poetry competition entitled "Lidia Vianu Translates" is held every year in May. The competition is organized and sponsored by Societatea Muzicală, and it is also supported by the Romanian Cultural Institute, The British Council and the Writers' Union of Romania.
            The winners of 2017 have been Angela Baciu and Petruț Dinu. Angela Baciu's book has been published on paper by Editura Integral, and is now published by us online. Petruț Dinu's book will appear online. Both have been translated into English and are published as parallel texts.
            The aim of this competition is to build a cultural bridge between Romanian poetry and all poetry–lovers who know English.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Angela Baciu. Charli. Rue Sainte–Catherine 34.

Back to Literature Studies

 

 

            Concursul de Poezie intitulat „Lidia Vianu Translates” se ține în luna mai a fiecărui an. Concursul este organizat și sponsorizat de către Societatea Muzicală. El este sprijinit, de asemenea, de către Institutul Cultural Român, British Council și Uniunea Scriitorilor din România.
            Pentru anul 2017, câștigătorii sunt Angela Baciu și Petruț Dinu. Cartea Angelei Baciu a apărut pe hârtie la Editura Integral și apare acum online la Contemporary Literature Press. Cartea lui Petruț Dinu va fi foarte curând publicată online. Ambele apar ca texte paralele, în limbile română și engleză.
            Scopul acestui concurs este să clădească o punte de legătură între poezia românească și toți iubitorii de poezie din lume care cunosc limba engleză.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Angela Baciu. Charli. Rue Sainte–Catherine 34.

Back to Literature Studies