Lidia Vianu Translates

Moira Andrew: A Box of Sky. Cerul, o cutie

Parallel Texts in English and Romanian

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Lidia Vianu Translates. Moira Andrew: A Box of Sky. Cerul, o cutie

 

            Moira Andrew's book, published both in English and in Romanian translation, is part of the series entitled Lidia Vianu Translates. The books included in it are published both online, at Contemporary Literature Press, and on paper, by Editura Integral. The series will include both English writers translated into Romanian, and Romanian writers translated into English. All books will be issued as Parallel Texts.
             Moira Andrew's background is in primary education as teacher, lecturer and Headteacher. Much of her published work has been for primary teachers and children. Now a freelance writer, Moira concentrates on writing poetry for an adult audience. She has five poetry collections in publication, Light the Blue Touch Paper, (Iron Press) Fresh out of Dragonflies, (Headlock Press), This Year, Next Year, (Marvin Katz Press), Firebird and man in the Moon, both from Indigo Dreams Publishing. She also has a collection for children, Wish a Wish, from Poetry Space. Her new adult collection, Breakfast with Swallows is due from Austin Macaulay in 2017.
             The patrons of this undertaking are, besides the University of Bucharest, The British Council, The Romanian Cultural Institute, and the Romanian Writers' Union.
             Some of the English poets included in the series so far have worked with Lidia Vianu's graduate students on the translation of an anthology of contemporary Romanian poetry,
    http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html.
           This collaboration is a mechanism that has perfected with time. The MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text has become a brand in literary translation from and into English.
            Last year, this graduate programme was ten years old. As a sign of recognition, its patrons have supported Lidia Vianu, director of the programme, to organize a first Masterclass in literary translation, for which six British poets have been invited to work with Romanian MTTLC graduates on translations from Romanian poetry into English. The second issue of that remarkable encounter will take place this year, between 8–14 May, and it will focus on fiction this time.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Moira Andrew: A Box of Sky. Cerul, o cutie

Back to Literature Studies

 

 

            Acest volum de poeme de Moira Andrew publicat în limbile engleză și română face parte din seria Lidia Vianu Translates. Volumele acestei serii apar atât online, la Contemporary Literature Press, cât și pe hârtie, la Editura Integral. Seria va consta din scriitori englezi traduși în limba română și scriitori români traduși în limba engleză. Toate aceste volume vor fi publicate sub formă de texte paralele.
           Moira Andrew este profesoară în învățământul primar, ține prelegeri și este director de școală. A publicat cărți pentru profesorii din învățământul primar și elevii lor. În prezent este scriitoare freelance. Scrie poezie pentru publicul adult. Sunt în curs de apariție cinci volume scrise de ea: Light the Blue Touch Paper, (Iron Press) Fresh out of Dragonflies, (Headlock Press), This Year, Next Year, (Marvin Katz Press), Firebird și Man in the Moon, amândouă la Indigo Dreams Publishing. Are și un volum pentru copii, Wish a Wish, la Poetry Space. Noul ei volum, Breakfast with Swallows, urmează să apară la Austin Macaulay in 2017.
          Volumele acestei serii sunt publicate sub auspiciile Universității din București, ale British Council, Institutului Cultural Român și Uniunii Scriitorilor din România.
           Câțiva dintre poeții englezi din această serie au lucrat cu masteranzii Lidiei Vianu la traducerea Antologiei de poezie contemporană românească, http://editura.mttlc.ro/contemporary-romanian-poetry.html. Această colaborare a devenit în timp un mecanism de traducere eficient. Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan a devenit un brand în traducerea literaturii din și în limba engleză.
            Anul trecut, MTTLC a împlinit zece ani de activitate. În semn de recunoaștere, instituțiile care îl sprijină au ajutat–o pe Lidia Vianu, directoarea programului, să organizeze un prim Masterclass de traducere literară, la care au fost invitați șase poeți englezi să lucreze cu masteranzii MTTLC la traducerea poeziei românești în limba engleză. A doua ediție a acelei întâlniri se va desfășura anul acesta între 8–14 mai, și se va ocupa de traducerea prozei.

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Lidia Vianu Translates. Moira Andrew: A Box of Sky. Cerul, o cutie

Back to Literature Studies