Frederick A. Laing

Elementary History of English Literature. 1873

Edited by George Sandulescu and Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

Frederick A. Laing - Elementary History of English Literature

 

Langue et civilisation

          In this "Shakespeare Year", Contemporary Literature Press has chosen to revive an old book that revolves around the author of Hamlet in many ways. It was published by Frederick A. Laing in Collins' School Series almost 150 years ago, in the year 1873.
           This book is—as Laing himself describes it—an "elementary" history of literature, in the sense that it is meant to provide "the junior pupil with tasks he will find easy to prepare, and the teacher with lessons he will find easy to examine".
            Since the book appeared quite a while before the end of the 19th century, the necessary distance from Victorianism is absent. The subsequent writers are inevitably absent, too.
            During the last 40 years, fewer and fewer histories of literature have been written. One possible cause is the contemporary need to specialize in a particular field. The old approach to a foreign language as langue et civilisation sounds irritatingly old–fashioned to present–day teachers.
            Laing uses that approach. Rather than offer detailed information, he prefers to make his pupils read excerpts taken from the English writers themselves. We certainly hope that these writers' langue will, once again, whet the appetite of young readers for the English civilisation.
            Follow this travel in time. You will realize that, in spite of the advent of computers, cell phones and fast cars, Shakespeare's mind is here, with us!

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Frederick A. Laing - Elementary History of English Literature

Back to Joyce Lexicography

 

 

             În acest „an Shakespeare”, Contemporary Literature Press readuce în atenția cititorilor o carte în care autorul lui Hamlet este foarte prezent. Ea a fost publicată pentru prima dată în Collins' School Series cu aproape 150 de ani în urmă, în anul 1873.
          Așa cum ne spune autorul însuși, această carte este o istorie „elementară” a literaturii, în sensul că „elevii de școală vor găsi în ea teme pe care le vor pregăti cu plăcere, iar profesorii lor vor avea la îndemână lecții cât se poate de accesibile.”
           Întrucât cartea a apărut cu un sfert de veac înainte de sfârșitul secolului al XIX–lea, lipsesc din ea distanța critică față de epoca victoriană și, inevitabil, toți scriitorii de după acea perioadă.
            De cel puțin 40 de ani încoace nu s–au mai scris istorii de literatură. Unul din motive este, probabil, nevoia contemporană de specializare. Vechea metodă de predare a unei limbi străine ca langue et civilisation s–a demodat...
            Ei bine, Laing o folosește. În loc să dea informații detaliate, el alege să se adreseze elevilor prin fragmente scrise de înșiși scriitorii englezi. Avem convingerea că limba engleză așa cum este ea folosită de acești scriitori va stârni din nou interesul tinerilor cititori pentru civilizația engleză de–a lungul timpului.
            Cartea lui Laing este o călătorie intelectuală în timp. Ea ne arată că astăzi, în ciuda calculatoarelor, a telefoanelor mobile și a mașinilor de toate felurile, gândim în esență la fel cum gândeau eroii lui Shakespeare acum 400 de ani.

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

Frederick A. Laing - Elementary History of English Literature

Back to Joyce Lexicography