New Europe Writers

Bucharest Tales

Edited by Lidia Vianu.

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

 

New Europe Writers - Bucharest Tales

 

Life behind the Curtain...

Contemporary Literature Press is publishing now a second volume in the series New Europe Writers. The first one was the three-language volume Warsaw Tales, which the graduate students of the MA Programme for the Translation of the Contemporary Literary Text translated into Romanian. It appeared in English, Romanian and Polish. Bucharest Tales, which becomes available to online readers now, was sub-edited, proofread, illustrated and partly translated into English by graduates of the same MA Programme.

The series New Europe Writers began in 2005, and already has five books: Tales from Warsaw, Prague, Bucharest, Budapest and Ljubljana. It was started by John a’Beckett (born in Australia, living in Warsaw), James G. Coon (born in the United States, having lived for ten years in Poland, currently located in Bangkok), and Andrew Fincham—English poet.

The aim of New Europe Writers—whose Facebook group totals no less than 700 writers from all over the world!—is to “capture the spirit of a united Europe”. Since our publishing house specializes in Joyce Lexicography, and is therefore highly interested in the European spirit and languages, we befriended NEW instantly.

John and Andy visited us in Bucharest when they were beginning to put Bucharest Tales together. The book we are publishing now is a collection of stories and poems about old and new Bucharest, written by Romanian writers of two generations, and by foreigners who have come to know Romania and its capital.

The five books NEW has published so far come to support the conviction that Europeans are bound to understand one another and stick together, like one big family. James Joyce himself would have enjoyed these five books “dedicated to the Travelling Reader”, to “life behind the Curtain”, written for a voyeur who is eager to peep in.

Bucharest, 11 April 2014

Lidia Vianu

 

Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

New Europe Writers - Bucharest Tales

Back to Literature Studies

 

 

Contemporary Literature Press publică acum un al doilea volum din seria New Europe Writers. Primul a fost volumul trilingv Warsaw Tales, apărut în engleză, română şi polonă şi tradus în româneşte de masteranzii în Traducerea Textului Literar Contemporan.

Bucharest Tales, care poate de azi fi citită şi online, a fost tradusă în limba engleză, dar şi sub-editată, corectată şi ilustrată de studenții aceluiaşi MTTLC.

Seria New Europe Writers a debutat în anul 2005 şi a ajuns la al cincilea volum: Povestiri din Varşovia, Praga, Bucureşti, Budapesta şi Liubliana. Fondatorii acestui proiect sunt John a’Beckett (născut în Australia, el locuieşte în prezent la Varşovia), James G. Coon (născut în Statele Unite, a locuit în Polonia timp de zece ani, iar acum se află la Bangkok) şi Andrew Fincham—poet englez. Pagina New Europe Writers pe Facebook are peste 700 de membri, scriitori din întreaga lume.

Intenția acestui proiect a fost de la bun început să promoveze imaginea unei “Europe unite”. Editura noastră este specializată în Lexicografie Joyce, ceea ce înseamnă implicit că vede Europa cum o vedea James Joyce—adică unită spiritual şi lingvistic. Era firesc, prin urmare, să avem foarte multe lucuri în comun cu NEW.

John şi Andy au vizitat masteranzii MTTLC la Bucureşti atunci când au început să lucreze la Bucharest Tales. Masteranzii urmau să traducă textele scriitorilor români în limba engleză—ceea ce au şi făcut. Cartea pe care Contemporary Literature Press o publică acum este alcătuită din povestiri şi poeme despre noul şi vechiul Bucureşti, scrise de poeți şi prozatori români din două generații diferite, precum şi de scriitori din alte țări care au călătorit ori au trăit în România.

Cele cinci cărți de până acum ale grupului NEW sunt o dovadă că europenii sunt toți o mare familie. Ideea unor cărți dedicate “cititorului călător” şi a perdelelor trase deoparte tocmai ca să atragă un voyeur “dornic să se uite înăuntru” ar fi fost fără îndoială şi pe placul lui James Joyce.

Bucureşti, 11 aprilie 2014

Lidia Vianu

 


Please click on the link below and choose "Save file" to download the book in .pdf format

New Europe Writers - Bucharest Tales

Back to Literature Studies